Vår viktigaste resurs är den kompetenta personalen vi har, med spetskompetens och fingertoppskänsla ges vår personal förutsättningar att utföra sitt arbete på bästa sätt - för bästa resultat.

Egen produktion

Vi tillhandahåller fyra separata ugnar med förbehandling, upp till 500 grader. Att kunna utföra egen produktion innebär stora fördelar för oss själva, dig som kund och även miljön. För oss är alla utmaningar välkomna, vi löser det mesta som rör eldfast produktion och reparationer. Kontakta oss så berättar vi gärna mer om hur vi kan hjälpa dig.

Vårt miljöengagemang

För oss är miljön en viktig aspekt i att ständigt utveckla och modernisera våra tjänster. Allt vårt restmaterial blir återanvänt via samarbete med återvinningsföretag. Vi har dessutom valt att fokusera vår försäljning inom norden för att ytterligare minska klimatpåverkan. Våra interna tjänster och material köps i mesta möjliga mån in via underleverantörer inom några mils radie.

Långsiktiga kundrelationer

Kundrelationer är för oss väldigt viktiga. En viktig hörnsten i att alltid kunna leverera på topp är ni som kund ska känna er trygga under hela affären, från idé till färdig produkt. Genom åren har vi byggt upp goda kundrelationer med företag som Uddeholm, Ovako, Scana Steel Björneborg, Boliden Mineral och SSAB.

Utmärkelser och certifikat

Årets industriföretag i Degerfors 2015

Kvalitetscertifierade enligt ISO 9001:2015

Våra produkter